Tıbbi teknoloji – Almanya’da üretilmiştir

En yüksek kalitede endüktif bileşenler

REO’DAN TIBBİ TEKNOLOJİ

Tıbbi uygulamalarda kullanılan bileşenler, emniyetli ve güvenilir olmalıdır, bu nedenler her ürün dikkatli bir şekilde test edilir. REO ayrıca, demiryolu çekişi ve endüstriyel uygulamalar için test sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Dolayısıyla yüksek standartlarda emniyet ve ürün testi, REO için bir ilkedir.

IEC 60601-1 standardı ve EU kılavuzu 93/42/ EWG elektrik sistemlerinin güvenliğini düzenlemektedir. Güvenli bir güç kaynağı garanti etmek için deneyim ve bilgi gerekir. REO, standartların uygulandığından emin olmak için Pfarrkirchen’de kendi test tesisine sahiptir.

Tıbbi teknoloji ürünleri


TRANSFORMATÖRLER

REOMED I | REOMED II

TÜV onaylı REOMED izolasyon transformatörleri, tıbbi ortamda tüm elektrikli sistemler kullanılmak üzere kanıtlanmış ve güvenilir ekipmanlardır. Transformatörler, kaçak akımı azaltır, böylece hastaların emniyetinin sağlanmasına yardımcı olur.

REOMED izolasyon transformatörleri, çok düşük kaçak mıknatıs alanları ve güvenliğe sahiptir ve yüksek verimlilik ve kolay bağlantı sağlar.


Aksesuarlar

ISOMONITOR | ISONET

REOMED Isonet ağ izolatörü, bakır tel bağlı Ethernet ağlarındaki cihazların elektrik izolasyonu için kullanılır. İzolasyon, cihazları ve insanları ağ güç kabloları üzerindeki olası elektrik gerilim yükselmelerinin etkilerinden korur.
ISOMONITOR, izolasyon transformatörünün çıkış soketinin her iki akım kontaktının topraklama potansiyeline karşı dielektrik dirençlerini izler ve arıza durumunda bir uyarı sinyali üretir.


Özelleştirilmiş Geliştirme

Uygulamanız için özel olarak geliştirilmiş teknik olarak uygun çözümler.

Gerçek teknik ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve standartlaştırılabilen ürün çözümleri geliştiriyoruz.

Tıbbi teknoloji için bileşenler


GÜNCEL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Aktif | Pasif akım transformatörleri

REO akım transformatörleri özellikle düşük alan gereksinimleri, mükemmel doğrusallıkları, hızlı yanıtları ve düşük demir ve histerezis kayıpları ile ayırt edilir. Hall etkisine dayalı aktif akım sensörleri ile sadece AC değil, aynı zamanda DC ve darbeli akımlar da haritalanabilir.


FİLTRE SERİSİ

Hat filtresi | Aşırı gerilim koruması

REO tek fazlı şebeke filtreleri, güçlü tıkaç bobinleri sayesinde olası en yüksek sönümlemeye ulaşır.

Tek fazlı şebeke filtreleri, tek aşamalı veya iki aşamalı filtre olarak bulunur ve böylece uygulamanız için sınır değerleriyle ilgili olarak EMC kılavuzlarına uygundur.


BOBİNLER

Depolama- | Rezonans | radyo frekans girişimi tıkaç bobini

DC reaktör ve ana bobinleri, harmonik reaktif gücü karşılayarak destek ağını rahatlatır. REO dv / dt bobinleri ve filtreleri, yapıları gereği yüksek gerilimi kabul edilebilir değerlere indirir. Motor bobinleri, güç yarı iletkenlerinin hızlı anahtarlanması nedeniyle sürücü ile motor arasındaki bağlantı hattında oluşan simetrik ve asimetrik akış bozulmalarını azaltır.

Emniyet – En Önemli Olduğu Anda


En yüksek güvenlik seviyesi

Tüm REO tıbbi cihazlar, en yüksek güvenlik seviyesine sahiptir. Bu özellik, hastaları korumakla kalmayıp tedavi sağlayan doktorların ve sağlık personelinin güvenliğini sağlamaktadır.


Önemli Olana Odaklanmak

REO tıbbi teknoloji, gerçekten önemli olan konuya odaklanmanızı sağlamak için kolay kullanımlıdır: Kaliteli tedavi sağlamak.


Güvenilirlik

Dayanıklı bileşenlerin kullanılması, Almanya’da yerinde üretim ve kapsamlı uygulama testi ile, bu sektörde en yüksek kullanılabilirlik düzeylerinden birini garanti ediyoruz.


Güvenilir Sistemler

REO tıbbi teknoloji, dünya çapında binlerce hasta için yoğun bakımda önemli bir bileşendir. Sadece fiyatları değil akıl eseri ürünler sunmaya büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşım, en küçük vidadan sistemin bütününe kadar her parçada görülebilir.


Verimli Enerji ve Maliyet Tasarrufları

Çevreye verilen zararlara karşı ekolojik farkındalık arttıkça, enerji verimliliği merkezi bir öneme sahip olmuştur. REOMED transformatörleri bu amacı desteklemektedir. Geleneksel transformatörler ve REOMED transformatörler arasındaki doğrudan karşılaştırma, kayıplardaki yüksek derece farklılıkları açıkça göstermektedir.


Standartlar ve AB Direktifleriyle Uyum

REOMED cihazlarımız, aşağıdaki önemli standartlara uygundur:

  • Norm IEC 60601-1 (ed 3.1)
  • Norm IEC 60601-1-2 (ed 4.0)
  • NRTL
  • EU Direktifi 93/42/EWG